ja, ik ondersteun het doel:
"het beschermen van de menselijke belevingswaarde van onze leefomgeving" en geef mij op als lid/beschermer.

De contributie is vastgesteld op minimaal €8 per jaar. U wordt verzocht met internetbankieren te betalen.
Banknummer:
NL12INGB0007 7238 17

 

Het Zijper Landschap

Met uw bijdrage kan het bestuur het landschap beter beschermen.

© Copyright Het Zijper Landschap

Aanmelding lidmaatschap.