Boskerpolder

 22 oktober 2018
Beroep tegen vergunning Wetnatuurbescherming naar Rechtbank Haarlem.
 3 september 2019
Rechtbank vernietigt vergunning.
5 februari 2019
Beroep tegen twee vergunningen voor 15 en 18 recreatiewoningen naar Rechtbank Haarlem.
30 maart 2020: rechtbank verklaart ons beroep ongegrond.

Teveel stikstof in de duinen.

 

Zonneparken in Zijpe

Belkmerweg 67
06-01-2020 Zienswijze
03-04-2020 Beroep bij Rechtbank Noord-Holland

Grote Sloot 158
03-07-2020 Zienswijze
28-10-2020 Beroep naar rechtbank Alkmaar


Projecten

HZL zitbanken in drie waterbergingen.
De vierde zitbank werd in 2015 geplaatst bij het Botgat.

   Zijpe, een prachtig woongebied
Het landschap van Zijpe is een prachtig gebied in de nieuwe gemeente Schagen. Een groot aantal inwoners heeft zich in 1998 verenigd in de vereniging "Houd Zijpe Leefbaar".
Na 15 jaar hebben de leden besloten de naam van de vereniging te veranderen in : "Het Zijper Landschap". HZL
De vereniging wil het Zijper landschap beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen.

26 februari 2016
Beroep tegen bestemmingsplan naar Raad van State
25 april 2016
Voorlopige voorziening Raad van State
Bouwen niet toegestaan.
11 sep. 2019 RvS vernietigt besluit.
1 december 2016
Beroep tegen vergunning Natuurbeschermingswet naar Raad van State
11 sep.2019 RvS vernietigt besluit.

17-04-2020 ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan
Kustzone Petten 2020
20-05-2020 HZL-zienswijze
17-12-2020 beroep naar
Raad van State