Boskerpolder

22 oktober 2018
Beroep tegen vergunning Wetnatuurbescherming naar Rechtbank Haarlem.

Teveel stikstof in de duinen.

© Copyright Het Zijper Landschap<

Projecten

  1. HZL zitbanken in drie waterbergingen.
  2. De vierde zitbank werd in 2015 geplaatst bij het Botgat.
26 februari 2016
Beroep tegen bestemmingsplan naar Raad van State
25 april 2016
Voorlopige voorziening Raad van State
Bouwen niet toegestaan.
1 december 2016
Beroep tegen vergunning Natuurbeschermingswet naar Raad van State