Bestuur     Het Zijper Landschap
Cor Koning-voorzitter
Margriet Struijf-secretaris
Mariska Zwaan-penningmeester 
Anja Eriks-lid
Dick Hulsman-lid
e-mail:
zijper.landschap@gmail.com


Adres:
Het Zijper Landschap
Postbus 8
1755 ZG  Petten 
Banknummer NL12INGB0007723817
KvKnummer 37081522

Statuten

© Copyright Het Zijper Landschap

Bezoek onze ledenvergadering.
Zie de HZL-nieuwsbrief van januari voor datum en plaats van de vergadering.