Bestuur     Het Zijper Landschap
Cor Koning          voorzitter
Carla Le Févre     secretaris
Mariska Zwaan  penningmeester 
Anja Eriks            lid
Hans Tilroe         lid
Dick Hulsman     lid


Adres:
Het Zijper Landschap
Postbus 8
1755 ZG  Petten 
Banknummer NL12INGB0007723817
KvKnummer 37081522


Statuten

© Copyright Het Zijper Landschap

 

Bezoek onze ledenvergadering.
Zie de HZL-nieuwsbrief van januari voor datum en plaats van de vergadering.