Bestuur     Het Zijper Landschap
Cor Koning             voorzitter
Margriet Struijf    secretaris
Mariska Zwaan     penningmeester 
Anja Eriks               lid
Hans Tilroe            lid
Dick Hulsman        lid
Jos Goossen          lid
e-mail:
zijper.landschap@gmail.com


Adres:
Het Zijper Landschap
Postbus 8
1755 ZG  Petten 
Banknummer NL12INGB0007723817
KvKnummer 37081522


Statuten

© Copyright Het Zijper Landschap

 

Bezoek onze ledenvergadering.
Zie de HZL-nieuwsbrief van januari voor datum en plaats van de vergadering.