Red de Zijpe

De provincie Noord-Holland verandert de bescherming van de Zijper-polders langs de Westfriesedijk van weidevogelleefgebied in onbeschermde agrarische percelen volgens de ontwerp Omgevings Verordening NH2020. HZL heeft hiertegen een zienswijze ingediend.
Een tweede bedreiging wordt gevormd door de plannen in de Regionale Energiestrategie (RES). Volgens deze plannen wordt Zijpe overspoeld met windturbines en zonnepanelen.
U kunt het landschap van Zijpe beschermen door bij uw politieke vrienden, bij gemeente en provincie, te pleiten voor behoud van het ongerepte landschap.