zijpersluismolen ZG
Projectgroepen


De leden van de Projectgroepen hebben als doel het Zijper landschap te promoten en te beschermen door het opzetten van projecten. Samenwerking met onderstaande instanties ( A t/m S ) kan het doel versterken.

Landschap

Projectleider

Hans Tilroe

Project

Nota's Einde project

2013
2014
2015

Polder B weidevogelgebied
(A en Q)

Vogels in Zijpe-Zuid
februari 2006
Waarden van polder B

2015 laatste telling
2014
2015
Handhavingsverzoek
Besluit Bodemkwaliteit polder D

B&W pos. besluit.

Stop storten
2017 Zonneweides

Bezwaar 158

 

Cultuur

Projectleider
Anja Eriks

Project


Nota's
.
Einde project
2015 Hondsbossche zeewering als erfgoed.    
2017 Landschap ook erfgoed    

Recreatie

Projectleider
Cor Koning

Project

Nota's

Einde project
2013
2014
Dagtochtkaarten promoten
(F, R, K)
Dagtochten  
2014
2015
Plaatsen zitbanken
Trekkers: Hans Tilroe en
Petra van der Velde (A,K)
geen

Bestemmingsplannen

Projectleider

Cor Koning

Project Nota's Einde project

1998
2014

2017

Laat de Boskerpolder met rust.
Trekker: Mariska Zwaan
(A, K)

De Boskerpolder in Zijpe
( 2002 )

Zienswijze:
Bestemmingsplan


Nog geen Natuurwet -vergunning 2017
1998
2015

Oppervlaktewaterverontreiniging
Landelijk onderzoek 2015
Trekker: Hans Tilroe
(S)

Lozen en hoesten
Luchtalarm

 
2018

HABITATRICHTLIJN

Natura 2000

Stikstofdepositie  

2014
2015
2017

Kustzone Petten
Trekker: Cor Koning
(L,K)

Petten en de Noordzee
Zienswijze:
Structuurvisie

Beroep en Voorlopige Voorziening
Vovo door Raad van State toegekend
.

Natura2000
belangrijke
factor

Belangenorganisaties

 

Naam instantie

www.adres

A

Landschap Noord-Holland

www.landschapnoordholland.nl

B

Natuurmonumenten

www.natuurmonumenten.nl

C

Staatsbosbeheer

www.staatsbosbeheer.nl

D

Stichting De Zijper Molens

www.zijpermolens.nl

E

De Frisse Wind

www.defrissewind.nl

F

Stichting Innovatief Zijpe

www.zuiverzijpe.nl

G

Zijper Museum

www.zijpermuseum.nl

H

Museumboerderij Tante Jaantje

www.tantejaantje.nl

I

Stichting Kunstroute Zijpe

www.kunstroutezijpe.nl

J

Bloeiend Zijpe

www.bloeiendzijpe.nl

K

Gemeente Schagen

www.schagen.nl

L

Dorpsraad Petten

www.dorpsraadpetten.nl

M

Dorpsraad Callantsoog

www.dorpsraadcallantsoog.nl

N

Dorpsraad Oudesluis

www.dorpsbelangoudesluis.nl

O

Dorpsraad Burgerbrug

www.burgerbrug-nh.nl

P

St.Stimul. Dorpsact. ’t Zand

www.tzand.info

Q

Provincie Noord-Holland

www.noord-holland.nl

R

VVV

www.vvvpetten.nl

S

Hoogheemraadschap

www.hhnk.nl

T

Tringa Schagen

www.vogelwerkgroeptringa.nl

U De Groenling www.cnme-de-groenling.nl
V