HOUD ZIJPE LEEFBAAR

 

Bewaken van de menselijke belevingswaarde van onze leefomgeving

 

Postbus 8

 

Tel/fax.0226 381287

1755 ZG Petten

www.hzl.nl

Giro 7723817

 

Bloembollen en Milieu

 

De laatste voortgangsrapportage doelgroepenoverleg bloembollensector (1999-2000) vermeldt onder Wat gaat (nog) niet goed?o.a.

-er is geen structurele daling van het gebruik van insecticiden, herbiciden, fungiciden en minerale olie. We zien in het totale gebruik vanaf 1996 een stagnatie van de daling optreden.

-er vinden nog veelvuldig normoverschrijdingen plaats voor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Deze overschrijdingen zijn soms zeer groot.

-bij de keuze van het gewasbeschermingsmiddel speelt de milieubelasting van het middel nog onvoldoende mee.

-er is nog steeds forse verontreiniging van oppervlaktewater door stikstof en fosfaat ondanks de afname van gebruik van meststoffen.

-telers letten bij de keuze van de cultivars onvoldoende op de ziektegevoeligheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit een artikel in de Leeuwarder Courant van 25-08-01 blijkt dat bij de teelt van lelies de meeste bestrijdingsmiddelen per ha nodig zijn. Voor lelies ruim 100 kg/ha en voor tulpen bijna 25 kg/ha.

 

 

In Nederland worden meer tulpen ( ca.10.000 ha) verbouwd dan lelies ( ca. 4.000 ha).

Uit:Voortgangsrapportage doelgroepoverleg bloembollensector, nov.2000

 

 

Noord-Holland heeft het grootste aantal has bloembollenteelt van ca. 12.000 ha, hiervan wordt ca. 2.000 ha ingenomen door lelies.

 

 

 

 

 

Zoals al eerder opgemerkt is het gebruik van bestrijdingsmiddelen de laatste jaren niet afgenomen.

 

 

De taakstelling voor 2000 is niet gehaald. Het gebruik is ruim 50% meer dan afgesproken.

 

 

 

 

Noord-Holland krijgt een flink deel te verwerken van de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt. Gemiddeld ca. 50 kg werkzame stof per ha. ( exclusief grondontsmetting)

 

 

Welke stoffen worden gebruikt?

 

Gelukkig zijn de insecticiden in de minderheid want daar schuilen de grootste gevaren.

 

 

 

Conclusie

Met 12.000 ha bollenteelt in Noord-Holland en een gebruik van 70 kg/ha geeft dit een totaal gebruik van 840.000 kg werkzame stof per jaar.

Hiervan komen volgens de Gezondheidsraad tientallen procenten in de omgeving terecht.

(Advies Nr 2000/03, 27 01-2000 )

Dan praten we over ca. 200.000 kg werkzame stof aan bestrijdingsmiddel per jaar.

Hieronder stoffen die mogelijk kanker verwekkend zijn, de hersenfunctie bij jonge kinderen kan aantasten en luchtweg klachten kan veroorzaken.

 

 

CK 25-09-01