molentje
Bestuur

Op 9 april 1998 werd de vereniging Houd Zijpe Leefbaar opgericht met als doel 'het bewaken van de menselijke belevingswaarde van onze leefomgeving'. Diverse werkgroepen adviseerden het bestuur op het gebied van wegenaanleg, oppervlaktewaterverontreiniging en gemeentelijke uitbreidingsplannen.

In februari 2013 besloot de ledenvergadering de naam van de vereniging te veranderen in 'Het Zijper Landschap'. Tevens is het doel 'bewaken' vervangen door 'beschermen'. Nu gaan projectgroepen het beschermen van het landschap uitdragen door projecten op te zetten met andere belangenorganisaties.

Huidig Bestuur

Functie
Naam
Telefoon
E-mail adres
voorzitter
Cor Koning
0226 381287
vice-voorzitter
vacant
secretaris
Carla Le Fèvre
0224 722208
penningmeester
Mariska Zwaan
0622 397229
mariskazwaan@outlook.com
lid
Anja Eriks
0224 571570 anjaeriks@hetnet.nl
lid
vacant    
lid
Hans Tilroe 0224 571621

jr.tilroe@quicknet.nl

lid
Dick Hulsman 0226 383669 dihuma@outlook.com

 


  Bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Postadres
 Het Zijper Landschap
Postbus 8
1755 ZG Petten

Banknr. NL12 INGB0007723817
KvKnr. 37081522 
Statuten

BALANS PER
31 DECEMBER 2016
31 DECEMBER 2017
Kas
19,11
15,51
ING betaal rekening
1.948,17
1.708,29
ING spaarrekening
1,97
1,98
Robeco rekening
3.152,02
3.161,65
Laptop
1,00
1,00
Kopieer apparaat
1,00
0,00
Pointer
1,00
1,00
Projector
1,00
1,00
Totaal
5.125,27
4.890,43