Het Zijper Landschap

Beschermen van de menselijke belevingswaarde van onze leefomgeving

Postbus 8

 

Tel.  0226 381287

1755 ZG Petten

www.hzl.nl

Bankno. 7723817

 

 

College van B&W en de Raad

Gemeente Schagen

Postbus 8

1740 AA Schagen

 

Zijpe, 3 mei 2013

Betreft: Bestrijdingsmiddelen in Zijpe

 

 

Geachte Colleges,

 

De metingen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in de Zijperpolder baren ons grote zorg.

Meerdere keren worden de normen van diverse bestrijdingsmiddelen overschreden. Dit is des temeer kwalijk omdat bij het overschrijden van de MTR-norm ( Maximaal Toelaatbaar Risico) waterorganismen dit niet overleven. Bij overschrijding van één maal de MTR-norm gaat al 5% van de waterorganismen dood.

 

In de jaren 2011 en 2012 zijn de volgende stoffen boven de MTR-norm aangetroffen.

 

Methyl-pirimifos       340 maal de MTR-norm.

Pyraclostrobine          210 maal de MTR-norm.

Fenoxycarb                  33 maal de MTR-norm.

Carbendazim                20 maal de MTR-norm.

Imidacloprid                  3 maal de MTR-norm.

Dimethoaat                    2 maal de MTR-norm.

 

 

Wij verzoeken u bij de betreffende autoriteiten aan te dringen op het verlagen van de uitworp van bestrijdingsmiddelen naar het milieu.

 

Met vriendelijk groet,

 

 

Mevr. C.H. Le Fèvre

Secr HZl